مکانیک(خودرو)

همه چی درباره ی رشته مکانیک خودرو و علم مكانيك

جدول دروس رشته مكانيك خودرو شاخه ي فني و حرفه اي

سال دوم

رديف

نام درس

واحد

ساعت هفتگي

1

 تعليمات ديني وقرآن (2)

4

3

2

 تربيت بدني (2)

3

2

3

 عربي (1/2)

3

1

4

 زبان خارجي (2)

2

2

5

 رياضي (2)

2

4

6

 ادبيات فارسي (2)

2

2

7

 زبان فارسي (2)

2

2

8

 جغرافيا عمومي واستان

2

3

9

 محاسبات فني 1

1

2

10

 رسم فني عمومي

1

4

11

 تكنولوژي مولد قدرت

3

3

12

 آمادگي دفاعي

2

2

       كارگاه (1)

1

 كارگاه مكانيك عمومي

5/1

4

2

 كارگاه مولد قدرت (1)

5/1

6

3

 كارگاه مولد قدرت (2)

2

6

مجموع:

34             واحد

+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم مرداد ۱۳۸۹ساعت 11:55  توسط احمد صادق نیا  |